forIcon
کاربر گرامی؛
جهت عضویت و یا لغو عضویت در خبرنامه، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید و دکمه مورد نظر خود را فشار دهید:
مشاوره مدیریتی و سازمانی

مشاوران ما به ارایه خدمات مشاوره ای سازمانی و مدیریتی و همکاری با موسسات و انجمن های تخصصی نظیر انجمن مدیریت پروژه ایران اقدام به ارایه خدمات مشاوره ای می پردازد.

در حال حاضر در حوزه های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و PRINCE2، مدیریت طرح و مدیریت پورتفولیو (سبد پروزه) به ارایه مشاوره می پردازیم. این خدمات شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی و تحلیل سطح بلوغ مدیریت پروژه در سازمان و ارایه طرح ارتقاء حوزه های بهبود مدیریت پروژه
  • اجرای پروژه های بهبود سطح بلوغ مدیریت پروزه در سازمان
  • استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO
  • استقرار دفتر مدیریت پورتفولیو PfMO
  • و انجام پروژه های مشابه دیگر