forIcon
کاربر گرامی؛
جهت عضویت و یا لغو عضویت در خبرنامه، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید و دکمه مورد نظر خود را فشار دهید:
انگلیسی بازرگانی

ما به شما می آموزیم تا با چه ادبیاتی با کسب و کارها و شرکای تجاری بین المللی خود و با استفاده از زبان انگلیسی بطور اثربخشی ارتباط برقرار نمایید. آشنایی با مفاهیم رهبری کسب و کار، تجارت بین الملل، بازاریابی و فروش، استراژی، مدیریت زنجیره تامین، آشنایی با نحوه درک مطالب مدیریتی و سازمانی، مکاتبات اداری، آشنایی با فرهنگ شرکت های اروپایی و .... از جمله سیلابس دوره می باشد که با توجه به نیاز شما طراحی و ارایه می گردد. در حال حاضر این خدمات تنها بصورت خصوصی ارایه می گردد.