forIcon
کاربر گرامی؛
جهت عضویت و یا لغو عضویت در خبرنامه، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید و دکمه مورد نظر خود را فشار دهید:
خانهآرشیو اخبارهمایش توسعه تجارت بین الملل - 29 مهرماه 95
همایش توسعه تجارت بین الملل - 29 مهرماه 95
همایش توسعه تجارت بین الملل - 29 مهرماه 95

Internationl Business & Trade Development

20 Oct 2016, Tehran, National Library

 

با توجه به ورود ایران به دوران پسا تحریم و تمایل شرکت های داخلی و خارجی برای بهبود تعاملات در عرصه تجارت جهانی و نیاز روز افزون ارتباط با کشورهای توسعه یافته و نیز آموزش و هموار سازی هرچه بیشتر زیر ساخت های موجود برای توسعه کسب و کارهای ایرانی راه ها را باید طوری هموار سازیم که با آگاهی از چالشها و استفاده از فرصتهای بوجود آمده هر چه سریعتر درعرصه کسب و کار بین المللی قدم بر داریم. با توجه به نیاز روزافزون شرکت های ایرانی به ورود به بازارهای جهانی همایش توسعه تجارت بین الملل با هدف توسعه سازوکارهای بازرگانی بین المللی با دعوت ازاساتید برجسته و مدیران شرکت های مطرح اروپایی در این حوزه خواهد پرداخت.همایش توسعه تجارت بین المللی نخستین اهتمام پس از دوران تحریم در جهت توسعه تجارت و بهبود تعاملات بین شرکت های ایرانی و خارجی می باشد که در تاریخ 29 مهرماه 95 مصادف با روز ملی صادرات در مرکز همایشهای کتابخانه ملی برگزار می گردد.

برخی از سخنرانان همایش عبارت اند از:

 

 

همچنین در صورت تمایل نمایندگان محترم شرکت ها و سازمان ها امکان نشست تخصصی با اساتید را روزهای 30 مهر و یا 1 آبان خواهند داشت. 

دبیرخانه همایش :  22877262-22877268-22877257


حامیان معنوی همایش:


حامیان رسانه ای همایش: